O AgencijiPoročilaZakonodajaSeznam zavarovalnih subjektov, ki imajo sedežObrazciRegistri
AZN

Aktualne novice

Obvestilo za javnost ob zaključku evropskih zavarovalnih stres testov

01.12.2014

Agencija za zavarovalni nadzor (V nadaljevanju: Agencija) je v okviru EIOPE (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) sodelovala pri preverjanju izpolnjevanja kapitalskih zahtev zavarovalnic, ki bodo pričele veljati dne 1. 1. 2016 (uvedba Direktive 2009/138/ES Evropskega parlamenta in sveta z dne 25. novembra 2009 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja; v nadaljevanju: Solventnost II). EIOPA je poleg izračuna kapitalskih zahtev (SCR ali solventnostni kapital in MCR minimalni zahtevani kapital), opredelila tudi določene scenarije na podlagi katerih so morale posamezne države članice (oziroma zavarovalnice) izračunati učinke stres testov na kapital. ... > več

VIŠJE ZAVAROVALNE VSOTE za zavarovanje odgovornosti zavarovalnega posrednika in zavarovalno posredniške družbe

22.09.2014

VIŠJE ZAVAROVALNE VSOTE za zavarovanje odgovornosti zavarovalnega posrednika in zavarovalno posredniške družbe (od 27. 9. 2014)... > več

Objava izpitnih rokov dveh izpitov potrebnih za pridobitev dovoljenja za opravljenje nalog pooblaščenega aktuarja

03.02.2014

Objava izpitnih rokov dveh izpitov potrebnih za pridobitev dovoljenja za opravljenje nalog pooblaščenega aktuarja... > več

Obvestilo za javnost po dogodku: Okrogla miza na temo odkrivanje in preprečevanje prevar v zavarovalništvu

15.10.2013

Obvestilo za javnost po dogodku: Okrogla miza na temo odkrivanje in preprečevanje prevar v zavarovalništvu... > več

Objava izpitnih rokov dveh izpitov potrebnih za pridobitev dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega aktuarja

25.01.2013

Objava izpitnih rokov dveh izpitov potrebnih za pridobitev dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega aktuarja
... > več