O AgencijiPoročilaZakonodajaSeznam zavarovalnih subjektov, ki imajo sedežObrazciRegistri
AZN

Aktualne novice

Stališče Agencije za zavarovalni nadzor glede sklepanja zavarovalnih pogodb v primeru trženja zavarovalnih pogodb na daljavo

03.06.2015

Stališče Agencije za zavarovalni nadzor glede sklepanja zavarovalnih pogodb v primeru trženja zavarovalnih pogodb na daljavo... > več

Objavljeni so novi seznami držav -preprečevanje pranja denarja (januar 2015)

05.02.2015

Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja je objavil nove sezname držav za države iz 22a. in 38. člena zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma ter seznam držav za indikatorje pranja denarja in financiranja terorizma.... > več

Objava izpitnih rokov

04.02.2015


Objava izpitnih rokov dveh izpitov potrebnih za pridobitev dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega aktuarja... > več

Obvestilo za javnost ob zaključku evropskih zavarovalnih stres testov

01.12.2014

Agencija za zavarovalni nadzor (V nadaljevanju: Agencija) je v okviru EIOPE (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) sodelovala pri preverjanju izpolnjevanja kapitalskih zahtev zavarovalnic, ki bodo pričele veljati dne 1. 1. 2016 (uvedba Direktive 2009/138/ES Evropskega parlamenta in sveta z dne 25. novembra 2009 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja; v nadaljevanju: Solventnost II). EIOPA je poleg izračuna kapitalskih zahtev (SCR ali solventnostni kapital in MCR minimalni zahtevani kapital), opredelila tudi določene scenarije na podlagi katerih so morale posamezne države članice (oziroma zavarovalnice) izračunati učinke stres testov na kapital. ... > več

VIŠJE ZAVAROVALNE VSOTE za zavarovanje odgovornosti zavarovalnega posrednika in zavarovalno posredniške družbe

22.09.2014

VIŠJE ZAVAROVALNE VSOTE za zavarovanje odgovornosti zavarovalnega posrednika in zavarovalno posredniške družbe (od 27. 9. 2014)... > več