Stališče Agencije za zavarovalni nadzor o uporabi Skupnih smernic o značilnostih pristopa na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, ki upošteva oceno tveganosti in ukrepih, ki jih je treba sprejeti za izvajanje nadzora, ki upošteva oceno tveganosti

Stališče Agencije za zavarovalni nadzor o uporabi Skupnih smernic o značilnostih pristopa na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, ki upošteva oceno tveganosti in ukrepih, ki jih je treba sprejeti za izvajanje nadzora, ki upošteva oceno tveganosti