Stališče Agencije za zavarovalni nadzor v zvezi z razlago četrtega odstavka 558. člena Zakona o zavarovalništvu v povezavi z upravljanjem nepremičnin

Stališče Agencije za zavarovalni nadzor v zvezi z razlago četrtega odstavka 558. člena Zakona o zavarovalništvu v povezavi z upravljanjem nepremičnin