Stališče Agencije za zavarovalni nadzor glede 2. točke prvega odstavka 169. člena ZZavar-1

Stališče Agencije za zavarovalni nadzor glede 2. točke prvega odstavka 169. člena ZZavar-1