Publikacija skupine “Wolfsberg Group” za izvajanje zakonodaje na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma.

Na spletni strani je Agencija za zavarovalni nadzor objavila publikacijo skupine “Wolfsberg Group” za izvajanje zakonodaje na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma.