Smernice skupine “Wolfsberg Group” na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, ki se nanašajo na sankcije.

Na spletni strani Agencija za zavarovalni nadzor objavlja povezavo na smernice skupine “Wolfsberg Group”, ki se nanašajo na sankcije.