Agencija je na spletni strani objavila kontaktne podatke pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov

Agencija je na spletni strani objavila kontaktne podatke pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov.