Agencija za zavarovalni nadzor je pripravila priročnik o sklepanju zavarovanj na spletu

Poslovanje zavarovalniškega sektorja od marca 2020 dalje zaznamuje epidemija koronavirusa. Namen priročnika je, da potrošnikov na pregleden in razumljiv način predstavi pomembne informacije o sklepanju zavarovanj na spletu.
Finančno opismenjevanje je pomemben segment ozaveščanja potrošnikov in opozarjanje na pasti sklepanja zavarovanj na daljavo, zato je temu potrebno nameniti pozornost. Temu poslanstvu sledi tudi AZN, zato lahko potrošniki na spletni strani brezplačno prenesejo priročnik, da se seznanijo na kaj morajo biti pozorni pri sklepanju zavarovanj na daljavo in kako lahko rešijo morebitne pritožbe.

Več informacij o priročniku si lahko pridobite v naslednjem dokumentu:
Agencija za zavarovalni nadzor je pripravila priročnik o sklepanju zavarovanj na spletu