Agencija za zavarovalni nadzor je v okviru nudenja tehnične pomoči na izobraževalnem seminarju gostila predstavnike iz Nacionalne banke Ukrajine

Agencija za zavarovalni nadzor (AZN) je konec maja na dvodnevnem izobraževalnem seminarju gostila predstavnike Nacionalne banke Ukrajina. AZN kot nadzornik z bogatimi izkušnjami s področja nadzora v okviru Solventnost 2 veliko pozornost namenja tudi izobraževanju in izmenjavi dobrih praks. Izobraževanja in mednarodne konference, ki jih AZN tradicionalno organizira v mesecu septembru, so namenjene tudi krepitvi odnosov in povezovanja med nadzorniki iz različnih pravnih prostorov in nadzornih kultur.

Skupinska slika iz seminarja

V Ukrajini je konec leta 2022 delovalo 112 zavarovalnic od tega 12 življenjskih zavarovalnic. Pobrana premija konec lanskega leta je znašala malo čez 1 mrd EUR in je upadla za približno 20 % glede na leto 2021. Največji delež v zbrani premiji s 40 % predstavljajo avtomobilska zavarovanja, zdravstvena zavarovanja predstavljajo 22 % ter življenjska 12 %. Za izračun kapitalskih zahtev uporabljajo Solventnost 1 – prehod na Solventnost 2 predvidevajo z letom 2027.

AZN je v okviru izobraževalnega seminarja predstavila več relevantnih tem z namenom možne vpeljave posameznih sistemskih rešitev s strani ukrajinskega nadzornika. Rdečo nit je predstavljalo področje poročanja zavarovalnic nadzorniku ter uporaba pridobljenih podatkov pri delu nadzornika. Predstavljene so bile tako poročevalske zahteve skupaj z obrazci kot tudi programske rešitve za poročanje, ki jih uporablja AZN. Za slovenske zavarovalnice del poročevalskih zahtev od 1. 1. 2023 predstavlja tudi poročanje v skladu z mednarodnim računovodskim standardom 17. Glede na to, da bodo zavarovalnice v Ukrajini pričele z uporabo omenjenega standarda že v naslednjem letu, je AZN predstavila potek vpeljave mednarodnega računovodskega standarda 17 v Sloveniji. AZN je predstavila tudi uporabo zbranih podatkov za potrebe spremljanja tveganj, ki so jim izpostavljene posamezne zavarovalnice. Izobraževalni seminar je AZN zaključila s predstavitvijo zakonodajnega okvira.

Agencija za zavarovalni nadzor je v okviru nudenja tehnične pomoči na izobraževalnem seminarju gostila predstavnike iz Nacionalne banke Ukrajine