Agencije za zavarovalni nadzor je sprejela stališče v zvezi z izločitvijo ključne funkcije

Stališče Agencije za zavarovalni nadzor v zvezi z izločitvijo ključne funkcije.