Ali socialni (S) in upravljalski (G) cilji zaostajajo za okoljskimi (E)?

Pomemben sklop razprav v okviru mednarodne konference Agencije za zavarovalni nadzor (Agencija) je bila tudi razprava o tem, ali družbeni in upravljavski cilji zaostajajo za okoljskimi. Pogovor z udeleženci panelne razprave je povezoval profesor Karel Van Hulle.

Celotna družba si prizadeva zajeziti posledice naravnih pojavov, ki so v zadnjem obdobju vedno pogostejši. Pogostost ujm vpliva tudi na zavarovalniško industrijo in že spodjeda vzdržnost zavarovalniških shem. Zavarovalnice, denimo, umikajo zavarovalne produkte v kmetijstvu. Članica uprave Zurich insurance Monica Maechler je izpostavila, da okolje konstantnih sprememb zahteva stalno pozornost tako zavarovalnic, kot tudi regulatorjev in nadzornikov. Slednji so dolžni spremljati in spodbujati ustrezne odzive, medtem ko mora zavarovalniški trg nenehno ocenjevati spremembe vrednostnih verig in ustrezno ukrepati.

Zavarovalnice kot upravljavci tveganj se bolj kot kdaj koli prej soočajo z medsebojno povezanimi in zapletenimi okoljskimi, socialnimi in upravljalnimi izzivi. Generalni direktor Generali Avstrija Gregor Pilgram je izpostavil, da si Generali prizadeva k celostni integraciji ESG kriterijev (okoljski, socialni in upravljalski kriteriji) do leta 2024, navzlic temu je upravni odbor že v novembru 2020 sprejel Oceno pomembnosti, ki se osredotoča prav na omenjene kriterije.

Profesorica doktorica Ksenija Denčić-Mihajlov je v nadaljevanju poudarila, da se zavarovalniški sektor zaveda pomena vzdržnosti in zato redno razkriva podatke povezane s trajnostjo delničarjem, strankam in javnosti ter s tem že sedaj dokaj dobro naslavlja okoljske in družbene cilje. Hkrati je poudarila, da to ni zaključen proces in da pričakuje, da se bodo razkritja v zvezi s trajnostjo še povečevala in izboljševala.

Ali socialni (S) in upravljalski (G) cilji zaostajajo za okoljskimi (E)?