DIREKTIVA (EU) 2018/843 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 30. maja 2018 o spremembi Direktive (EU) 2015/849 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma ter o spremembi direktiv 2009/138/ES in 2013/36/EU

Dne 19. 6. 2018 je bila v Uradnem listu Evropske unije objavljena DIREKTIVA (EU) 2018/843 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o spremembi Direktive (EU) 2015/849 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma ter o spremembi direktiv 2009/138/ES in 2013/36/EU.

Določila direktive bodo prenesena v Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16; v nadaljevanju: ZPPDFT-1) v okviru sprememb in dopolnitev ZPPDFT-1, ki jih bo posredoval v javno obravnavo Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja, ki svetuje, da se spremlja njihovo spletno stran.