Dopolnjeno stališče Agencije za zavarovalni nadzor v zvezi z izločenim poslom

Dopolnjeno stališče Agencije za zavarovalni nadzor v zvezi z izločenim poslom