EIOPA poziva zavarovalnice in ostale razvijalce zavarovalnih produktov, da pregledajo in po potrebi spremenijo ureditve nadzora in upravljanja zavarovalnih produktov (t.i. POG) zaradi možnega vpliva pandemije COVID-19.

Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA, angl. European Insurance and Occupational Pensions Authority) je zaradi pandemije koronavirusa dne 8. julija 2020 objavil izjavo, s katero poziva zavarovalnice in ostale razvijalce zavarovalnih produktov, naj pregledajo in po potrebi spremenijo ureditve nadzora in upravljanja zavarovalnih produktov (t.i. ureditve POG) zaradi možnega vpliva pandemije COVID-19 na zavarovalne produkte in njihovo uporabnost za stranke. Zavarovalnice morajo pošteno obravnavo strank postaviti v središče svojega poslovanja tudi v času odzivov na pandemijo COVID-19.

EIOPA razvijalce zavarovalnih produktov poziva, da za zagotovitev poštene obravnave strank v času COVID-19:

  • opredelijo svoje zavarovalne produkte, na katere vpliva COVID-19,
  • ocenijo morebitno nepošteno obravnavo strank teh zavarovalnih produktov,
  • upoštevajo sorazmerne popravne oziroma prilagoditvene ukrepe.

Razvijalci zavarovalnih produktov morajo navesti zavarovalne produkte, na katerih glavne značilnosti, zavarovalna kritja ali jamstva je materialno vplivala pandemija COVID-19. Če takšni produkti ne ponujajo več dodane vrednosti svojemu ciljnemu trgu, morajo oceniti obstoj tveganja morebitnega nepoštenega ravnanja strank. Oceno opravijo na srednji in dolgi rok, da se zajame celoten življenjski cikel zavarovalnega produkta in razvoj vplivov pandemije COVID-19.

Kadar obstaja možnost nepoštenega ravnanja, EIOPA pričakuje sprejem popravnih ukrepov. Ti ukrepi naj bodo sorazmerni z morebitnim nepoštenim ravnanjem in naj upoštevajo nacionalne pravne zahteve civilnega in zavarovalnega prava. Pri sprejemanju popravnih ukrepov naj si razvijalci zavarovalnih produktov prizadevajo tako za ublažitev nastalih razmer kot za preprečevanje nadaljnjega oškodovanja strank. Razmislijo naj o širokem naboru možnih ukrepov in njihovih vplivov na zavarovalne produkte na srednji in dolgi rok.

Ta poziv k ukrepanju je eden od nizov ukrepov, ki jih EIOPA sprejema za obravnavo vpliva COVID-19 na zavarovalniški sektor. Temelji zlasti na svoji izjavi z dne 1. aprila 2020, s katero EIOPA poziva zavarovalnice in ostale distributerje zavarovalnih produktov, naj sprejmejo ukrepe za blažitev vpliva pandemije koronavirusa/COVID-19 na potrošnike (prevod poziva je dostopen na spletni povezavi).

EIOPA in nacionalni nadzorni organi bodo še naprej sodelovali pri zagotavljanju finančne stabilnosti, celovitosti trga in varstva potrošnikov, tudi s spremljanjem tržnih praks glede na položaj COVID-19.

Originalno pojasnilo EIOPE z dne 8. julij 2020 se nahaja na spletni povezavi.