Evropski odbor za sistemska tveganja je revidiral in razširil svoje priporočilo o omejitvi izplačila dividend. Priporočilo poziva k izjemni previdnosti pri izplačilih dividend, da ne bi ogrozile stabilnosti finančnega sistema.

Evropski odbor za sistemska tveganja je revidiral in razširil svoje priporočilo o omejitvi izplačila dividend. Priporočilo poziva k izjemni previdnosti pri izplačilih dividend, da ne bi ogrozile stabilnosti finančnega sistema.