Izjava o dostopnosti

Agencija za zavarovalni nadzor se zavezuje omogočati dostopnost v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Izjava se nanaša na spletno stran https://www.a-zn.si.

Stopnja skladnosti

Pri razvoju spletnih strani skušamo v čim večji meri slediti smernicam standarda WCAG 2.1 (Web  Accesisibility Guidelines) na ravni AA.

Spletna stran je izdelana s pomočjo tehnologij HTML5, CSS in JavaScript.

Na spletni strani prevladuje vsebina v obliki strani html, PDF in DOC oziroma kombinacije teh. Večina objavljenih dokumentov tipa PDF se pripravlja z urejevalnikom Word, ki omogoča izvoz v datoteke PDF s strukturnimi oznakami dokumenta za dostopnost (tki. »tagged PDF«).

Pri pisanju besedil se trudimo, da so besedila razumljiva in kratka. Izjema so besedila pravnih predpisov in uredb (npr. podzakonski predpisi). Trenutne prilagoditve spletne strani vključujejo:

  • spletna stran se prilagaja velikosti zaslona,
  • spletna stran ima konsistentno in razumljivo strukturo,
  • spletna stran ima razpoznavne povezave na druge vsebine in zunanje naslove,
  • spletna stran omogoča dostop do vsebin preko navigacije z meniji,
  • navigacija s pomočjo tipkovnice (brez miške) trenutno še ne deluje zadovoljivo. Pomanjkljivosti ne moremo odpraviti brez popolne prenove spletne strani, ki je v načrtu za realizacijo v letu 2023,
  • prizadevamo si za čim boljši barvni kontrast strani. Na nekaterih delih spletišča kontrast še ni zadovoljiv in bo prav tako del načrtovane posodobitve.

Nedostopne vsebine

Na povezavi https://www.a-zn.si/zavarovalnice-pokojninske-druzbe/statistika/ se nahaja vgnezdena vsebina, ki prikazuje statistične podatke v obliki preglednic in grafov. Grafe in preglednice generira oblačna storitev (public.tableau.com) in je kot taka lahko za nekatere uporabnike težje dostopna.

Povratne in kontaktne informacije

V primeru težav z dostopom do vsebine na naši spletni strani  ali v primeru, da imate predlog za izboljšavo dostopnosti do posameznih vsebin, vas prosimo, da nas o tem obvestite na:

Odgovorili vam bomo v roku osmih dni. 

Nadzor nad izvajanjem določb Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij

Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij izvaja:

Ministrstvo za informacijsko družbo

Inšpektorat RS za informacijsko družbo

Davčna ulica 1

1000 Ljubljana

E-pošta: gp.irsid@gov.si

Telefon: 01 555 58 48

Spletna stran: www.irsid.gov.si

Priprava izjave o dostopnosti

Izjava o dostopnosti je bila pripravljena 19.4.2023 na podlagi samoocene.

Izjava je bila nazadnje pregledana 19.4.2023.