Izjava za javnost

Slovenski zavarovalniški sektor po 25 letih stabilen, izzivi v prihodnje bodo povezani predvsem z novo evropsko zakonodajo in spremenjenim poslovnim okoljem

V Hotelu Union v Ljubljani danes, 6. septembra 2016, poteka konferenca o zavarovalniški dejavnosti, ki jo vsako leto organizira Agencija za zavarovalni nadzor. Letošnja konferenca Les2ons Learned je posvečena izzivom, s katerimi se je bil primoran zavarovalniški sektor v Sloveniji in ostalih državah članicah EU soočiti po uvedbi novega evropskega paketa nadzora Solventnost II. Slednji je v letu 2016 prinesel številne spremembe in razkril širok spekter različnih tveganj, na katere morajo biti zavarovalnice v Evropi pripravljene. Cilj konference, katere častni pokrovitelj je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, je predvsem izmenjava izkušenj na eni strani in identifikacija izzivov, ki čakajo zavarovalniški sektor na drugi.

Slovenski in evropski predstavniki zavarovalniškega sektorja so se tudi letos zbrali v Ljubljani na vsakoletni konferenci posvečeni zavarovalniški dejavnosti. Rdeča nit letošnje konference, ki poteka pod naslovom Les2ons Learned, je prehod na nov paket evropskega sistema nadzora Solventnost II.

Direktor Agencije za zavarovalni nadzor Sergej Simoniti je v uvodnem nagovoru udeležence konference opomnil na to, da zavarovalniški sektor v Sloveniji letos praznuje 25 let. Izpostavil je, da v dveh desetletjih in pol svojega obstoja, ki ga je močno zaznamovala tudi zadnja gospodarsko-finančna kriza, zavarovalnice v Sloveniji nikoli niso potrebovale nikakršne oblike državne pomoči. »Kot nadzorni organ zavarovalnic v Sloveniji smo zelo ponosni na zrel in stabilen zavarovalniški trg, ki smo ga morali ob razglasitvi neodvisnosti na noge postaviti praktično iz nule. Danes imamo v Sloveniji 16 zavarovalnic in dve regionalno zelo pomembni zavarovalniški skupini s sedežem v Sloveniji, ki skupaj ustvarijo skoraj dva milijardi evrov bruto skupnih premij,« je še poudaril g. Simoniti. V prvem delu današnje konference so se panelisti dotaknili prvih sprememb in lekcij, ki jih je zavarovalniškem trgu prinesel prehod na novi evropski paket nadzora Solventnost II.

Osrednja govornica današnje govornice ga. Maunela Zweimueller, vodja regulative pri EIOPA, je izpostavila, da prehod na Solventnost II predstavlja pomemben korak pri zagotavljanju nadzora nad zavarovalniškim sektorjem na eni strani in pravicami potrošnikov na drugi tako na mikro kot na makro ravni. Spremenjene razmere v poslovnem svetu, povečana poslovna tveganja in številni izzivi zahtevajo strog, a pravičen nadzor zavarovalniškega sektorja, nad katerim morajo bedeti nacionalne agencije za zavarovalni nadzor. Solventnost II izboljšuje kakovost tega nadzora kot tudi primerjave podatkov vezanih na zavarovalniški sektor posamezne države članice EU. Hkrati povečuje tudi raven sodelovanja nacionalnih agencij za zavarovalni nadzor po vsej EU, kar je ključno za uspešno delovanje zavarovalniškega sektorja na nacionalni in EU ravni. Ravno to povečano sodelovanje bo omogočilo enoten glas zavarovalniškega sektorja EU v mednarodni skupnosti. Ob koncu svojega govora je ga. Zweimueller poudarila, da se bo EIOPA zavzemala za to, da bo Solventnost II postala mehanizem za nadzor in upravljanje zavarovalniškega sektorja na globalni ravni.

Poleg tveganj in izzivov, ki jih za zavarovalniški sektor prinaša nova zakonodaja, so domači in tuje gostje na konferenci posebno pozornost namenili tudi spremembam v gospodarskem okolju, ki bodo v marsičem spremenile tudi zavarovalniško dejavnost v Sloveniji in na ravni EU, in varovanju pravic potrošnikov. Druga okrogla miza današnje konference je bila tako posvečena novostim na trgu. Konkurenca, tehnološke in regulatorne spremembe bodo močno spremenile zavarovalniški trg. Vsi vpeti v zavarovalniški sektor se močno trudijo, da bi v močno konkurenčni branži ohranili trenutni položaj, ob tem pa svojim zavarovancem še naprej zagotavljali kakovostne storitve. Na zadnji okrogli mizi so panelisti razpravljali o izzivih povezanih z varovanjem pravic potrošnikov in poudarili, da nova zakonodaja na tem področju prinaša izzive za zavarovalnice.
Agencija za zavarovalni nadzor

KONTAKT

telefon: + 386 (1) 2528 600
telefaks: + 386 (1) 2528 630
e-mail: agencija@a-zn.si
www: http://www.a-zn.si/