Javni sektor se mora prilagajati hitrim spremembam

Glavni poudarki z letne konference Evropske komisije o tehnični podpori

Evropska komisija je 12. maja 2023 organizirala letno konferenco in predstavila programe, ki javnemu sektorju v državah članicah zagotavljajo tehnično znanje po meri za izvedbo in implementacijo reform. Javne ustanove igrajo vodilno vlogo pri izgradnji odpornosti na krizo in naslavljajo hitre spremembe h klimatsko nevtralni Evropi ter digitalni transformaciji.

Glavni namen delovanja instrumenta tehnične podpore je pridobivanje in izmenjava znanja med državami članicami, da bi bile usposobljene za prihodnost in prilagodljive na spremembe v prihodnosti. Doslej je bilo izvedeno že okoli 600 projektov za 900 reform v državah članicah.

Glavni direktor generalnega direktorata za podporo strukturnim reformam pri Svetu EU (DG reform) Mario Nava je poudaril, da je bila v treh desetletjih izvedena prava evolucija na področju izmenjave znanja in kompetenc med državami članicami.
Nadalje je opozoril, da moramo biti v javnem sektorju prilagodljivi na hitrost tehničnih sprememb, na demografske spremembe v smislu, da se pripravimo, da se do leta 2030 upokoji velik del javnih uslužbencev, ter na kompleksnost vprašanj, povezanih z različnimi politikami, kot so zelena politika, digitalna politika in druge.

Ostali govorci so predstavili zelo dobro sodelovanje med politiko in znanostjo, prihodnjo javno storitev kot strokovno, manj birokratsko, bolj transparentno in dobro opremljeno s potrebno programsko in strojno računalniško podporo. Tehnična opremljenost za delo v javnih storitvah postaja ključna. Nagrajevanje zaposlenih v javnih storitvah je manj atraktivno, a je mentalno dobro počutje bistvena motivacija za zaposlitev v javnih službah.

Predstavili so vodilne projekte za leto 2024 – 2024 Flagship Technical Support Projects, ki so javno objavljeni in dostopni preko nacionalnega koordinatorja:

PACE – Public Administration Cooperation ExchangeEN•••
AI-ready public administrationEN•••
Digital Financial LiteracyEN•••
Supporting the Digital Transformation of Tax and Customs AdministrationsEN•••
Enhancing the quality of public financesEN•••
Support to the Green Deal Industrial PlanEN•••
Support to the Social Climate Fund and the revised EU Emissions Trading SystemEN•••
Overcoming barriers to regional developmentEN•••
Enhancing reception and accommodation capacity for migrantsEN•••
Mental health: Fostering well-being and mental healthEN•••
Flagship on Skills: Fostering skills development systems better adapted to the labour marketEN•••
Reinforce Democracy and the Rule of LawEN•••
Public administration of the futureEN•••

Javni sektor se mora prilagajati hitrim spremembam