Mnenje Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine glede nadziranja uporabe scenarijev tveganja podnebnih sprememb v lastni oceni tveganj in solventnosti (angl. »Opinion on the supervision of the use of climate change risk scenarios in ORSA«) z dne 19.4.2021, EIOPA-BoS-21-127

Mnenje Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine glede nadziranja uporabe scenarijev tveganja podnebnih sprememb v lastni oceni tveganj in solventnosti (angl. »Opinion on the supervision of the use of climate change risk scenarios in ORSA«) z dne 19.4.2021, EIOPA-BoS-21-127