NOV enoten seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.

Obveščamo vas, da je na spletni strani Urada za preprečevanje pranja denarja objavljen NOV enoten seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma. Posodobitev zajema spremembe, ki jih je objavila Projektna skupina za finančno ukrepanje (FATF), in sicer je na seznam držav FATF, ki imajo strateške pomanjkljivosti na področju pranja denarja in financiranja terorizma, dodatno uvrščena Srbija, iz seznama pa umaknjena Bosna in Hercegovina.

Seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.