Stališče Agencije za zavarovalni nadzor v zvezi z ustreznostjo članstva v revizijski komisiji nadzornega sveta – neodvisnost od revidiranega subjekta

Stališče Agencije za zavarovalni nadzor v zvezi z ustreznostjo članstva v revizijski komisiji nadzornega sveta – neodvisnost od revidiranega subjekta