Agencija za zavarovalni nadzor (AZN) vas z veseljem vabi na
7. letno mednarodno konferenco z naslovom
ZAVAROVALNIŠTVO MED SCILO IN KARIBDO:
Iskanje prave poti.
Konferenca bo potekala 6. septembra 2022 v Ljubljani.

Pandemija COVID-19 in interventni ukrepi države za zajezitev negativnih posledic pandemije so postopno povzročili neravnovesje med ponudbo in povpraševanjem na trgih. Sledil je padec kupne moči prebivalstva in dvig inflacije. Ko je zaradi izzvenevanja pandemije že kazalo na umirjanje inflacije, se je začela vojna v Ukrajini. Ta je povzročila dvig cen energentov, hrane in proizvodov, potrebnih v kmetijstvu. Inflacija je začela rasti in prekinila več let trajajoče obdobje nizkih obrestnih mer.

V trenutnih razmerah, ki so posledica opisanega dogajanja, se poraja več pomembnih vprašanj. Na konferenci bodo govorniki razpravljali o trenutni ekonomski situaciji in njenem vplivu na zavarovalniški trg ter o ukrepih finančne industrije za dosego cilja Evrope postati prva podnebno nevtralna celina.

Na dogodku bo sodelovala vrsta uglednih govornikov: mag. Petra Hielkema, predsednica EIOPA (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine), Michaela Koller, generalna direktorica Insurance Europe, prof. Karel Van Hulle, KU Leuven in Goethe Univerza, Frankfurt ter številni drugi domači in tuji strokovnjaki. Dogodek je odprt za širše občinstvo, vključno s političnimi odločevalci in vodji v zavarovalništvu.

Organizatorji dogodka si pridržujejo pravico do sprememb in izboljšav programa brez predhodnega obvestila. O kakršni koli spremembi boste pravočasno obveščeni. Udeležba na konferenci je brezplačna.

Konferenca bo potekala ob upoštevanju vseh potrebnih ukrepov za preprečevanje okužb, za vašo varnost bo ustrezno poskrbljeno.

Če imate kakršno koli vprašanje, nam pišite na events@a-zn.si.

Program

8:30 Registracija in poslovni zajtrk
   
8:30-9:15 Pogovor Petre Hielkema z ženskami v vodstvu zavarovalnic – samo z vabilom
   
9:45 Pozdravni nagovor: mag. Gorazd Čibej, direktor Agencije za zavarovalni nadzor
   
10:00 Uvodni nagovor:
mag. Petra Hielkema, predsednica Evropskega organa za zavarovanje in poklicne pokojnine, EIOPA
   
10:20

Sklop 1: Izzivi finančnih in tržnih sprememb za finančno industrijo

Pandemija COVID-19 in interventni ukrepi države za zajezitev negativnih posledic pandemije so postopno povzročili neravnovesje med ponudbo in povpraševanjem na trgih. Posledica: padec kupne moči oziroma dvig inflacije. Ko je zaradi izzvenevanja pandemije že kazalo na umirjanje inflacije, se je začela vojna v Ukrajini. Ta je povzročila dvig cen energentov, hrane in proizvodov, potrebnih v kmetijstvu. Inflacija je zrasla in prekinila več let trajajoče obdobje nizkih obrestnih mer.

Kako naprej? Kje tičijo prepreke in izzivi za finančne panoge, kot je zavarovalništvo? Kje iskati rešitve? Kako oblikovati nove poslovne modele v času, ko koronska kriza še ni rekla zadnje, sočasno pa imamo tudi okolijsko krizo in oborožene konflikte na pragu Zahodne Evrope? Na opisana vprašanja bomo iskali odgovore v prvem sklopu redne mednarodne letne konference.

 
 1. Prof. dr. Primož Dolenc, strateški svetovalec, Banka Slovenije
 2. Michaela Koller, generalna direktorica, Insurance Europe, The European insurance and reinsurance federation
 3. mag. Uroš Ivanc, član uprave, Zavarovalnica Triglav d.d.
 4. dr. Monica Maechler, članica uprave, Zurich Insurance
   
12:00 Premor: 30 min
   
12:30

Panelna razprava: Ali socialni (S) in upravljavski (G) cilji zaostajajo za okoljskimi (E)?

Zavarovalnice kot upravljavci tveganj se bolj kot kdaj koli prej soočajo z medsebojno povezanimi in zapletenimi okolijskimi, socialnimi in upravljalnimi izzivi. Zaenkrat je večina pozornosti še vedno usmerjena na okoljski vidik. So socialni in upravljalski vidiki, ki med drugim vključujejo človekove pravice, enakost in raznolikost zaposlenih v vzponu ali ostajajo v ozadju? O tem, kako se bodo zavarovalnice prilagodile in inovativno vključile navedene izzive v svoje postopke odločanja, bodo razpravljali panelisti.

Moderator: Prof. Karel Van Hulle

 
 1. Michaela Koller, generalna direktorica, Insurance Europe, The European insurance and reinsurance federation
 2. Gregor Pilgram, CEO Generali Avstrija in član upravnega odbora Generali CEE Holding
 3. dr. Monica Maechler, članica uprave, Zurich Insurance
 4. Paul Carty, Chairman of the BIPAR’s EU Affairs Committee
   
 13:30

Sklop 2: Lokalna tveganja, globalne rešitve

Evropski zeleni dogovor s 600 milijardami evrov, oblikovan kot rešitev za izhod iz pandemije COVID-19, spodbuja naložbe zasebnega sektorja v zelene in trajnostne projekte. Vlagatelji in uporabniki storitev bodo lahko lažje primerjali zavarovalnice z vidika trajnostnega poslovanja, kar bo omogočalo njihovo soudeležbo pri finančni ozelenitvi Evrope. Na ta način poskušamo zaustaviti negativen trend povečevanja pogostosti in obsežnosti naravnih nesreč, ki že vpliva tudi na ponudbo zavarovalnih kritij. Kmetijska zavarovanja dejansko izginjajo iz ponudb zavarovalnic, ker suše in zmrzali niso več negotovi dogodki. Ali še lahko zaustavimo klimatske spremembe? Ali lahko finančna industrija pripomore pri tem? Bo zavarovalna industrija samo kamenček v mozaiku ali pa gonilna sila?

 
 1. dr. Ante Žigman, predsednik uprave HANFA
 2. Gregor Pilgram, CEO Generali Avstrija in član upravnega odbora Generali CEE Holding
 3. Pamela Schuermans, glavna strokovnjakinja za zavarovanja, EIOPA
 4. Prof. dr. Ksenija Denčić-Mihajlov, Ekonomska fakulteta, Univerza v Nišu
   
15:00 Konec konference in pozno kosilo
   
17:00 Kulturni in družabni program

 

Natisnite: Program [SLO]

RegistracijaBy signing this, I agree that the Insurance Supervision Agency of Slovenia, Trg republike 3, SI-1000 Ljubljana, may use my data to send me promotional and other messages until my revocation of this agreement.

 

P.S. The conference is free of charge.

Registration deadline: 29 August 2022

All fields marked with * are required. After registration you will receive a confirmation sent by the organizer. The confirmation e-mail means that you have been accepted to the conference.  By signing this, I agree that the Insurance Supervision Agency of Slovenia, Trg republike 3, SI-1000 Ljubljana, may use my data to send me promotional and other messages until my revocation of this agreement.

Lokacija

Lokacija konference: Grand Hotel Union, Miklošičeva 3, Ljubljana, www.union-hotels.eu

Insurance Supervision Agency, Trg republike 3, 1000 Ljubljana
Phone: + 386 (1) 2528 600, Fax: + 386 (1) 2528 630, e-mail: agencija@a-zn.si, www: www.a-zn.si
Contact information:
Ms. Natalija Dmitrović / natalija.dmitrovic@a-zn.si / Telephone: +386 (1) 2528 600 /