EIOPA

EIOPA (angl. European Insurance and Occupational Pensions Authority) je bila kot Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine ustanovljena 1.1.2011 z Uredbo Evropskega parlamenta in sveta z dne 9.11.2010 (angl. Regulation of the European Parliamnet and of the Council establishing an European Supervisory Authority – ESA in je nadomestila dotedanji CEIOPS (angl. Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors). EIOPA ima sedež v Frankfurtu v Nemčiji.

Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine je bil ustanovljen hkrati z Evropskim bančnim organom (angl. European Banking Authority – EBA) in Evropskim organom za vrednostne papirje in finančne trge (angl. European Securities and Markets Authority – ESMA) kot odziv na svetovno finančno krizo z začetkom v letu 2008. Glavna naloga EIOPA-e je podobna nalogam njenega predhodnika (CEIOPS), torej deluje kot povezava med nacionalnimi nadzornimi organi s ciljem poenotiti nadzorno regulativo-zakonodajo in nadzorno prakso.

Več informacij je dosegljivih na spletni strani:

Glavne naloge EIOPAe so naslednje: