Makrobonitetni nadzor

Na podlagi določil Zakona o makrobonitetnem nadzoru finančnega sistema Agencija za zavarovalni nadzor sodeluje v Odboru za finančno stabilnost, kjer so predstavniki vseh treh slovenskih nadzornih organov subjektov finančnega sektorja.

Poleg tega je Agencija pristojna, da na podlagi tega zakona izvaja makrobonitetni nadzor nad finančnimi družbami s spremljanjem, zbiranjem ter preverjanjem poročil in obvestil finančnih družb, z izvajanjem pregledov poslovanja finančnih družb, z izrekanjem ukrepov nadzora v skladu s področnimi zakoni ter izrekanjem makrobonitetnih nadzornih ukrepov in instrumentov v skladu s tem zakonom.