Letna poročila

Agencija za zavarovalni nadzor v skladu z Zakonom o zavarovalništvu letno do 30. junija poroča Državnemu zboru Republike Slovenije o svojem delu ter o stanju in razmerah v zavarovalništvu za preteklo leto.  

Poročila o stanju v zavarovalništvu in o delu Agencije