Bilateralno sodelovanje

Agencija za zavarovalni nadzor pri svojem delu redno sodeluje z Banko Slovenije, Agencijo za trg vrednostnih papirjev, Slovenskim zavarovalnim združenjem, Slovenskim inštitutom za revizijo, Agencijo za javni nadzor nad revidiranjem, Uradom za preprečevanje pranja denarja in Komisijo za preprečevanje korupcije.

Poleg sodelovanja z nadzornimi organi Agencija pri opravljanju svojega dela redno sodeluje tudi z ministrstvi, katerih delo pokriva tudi področje zavarovalništva, zlasti z Ministrstvom za finance, Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstvom za zdravje.

 

Agencija sodeluje tudi:

  • z nadzornimi organi zavarovalnega oziroma finančnega nadzora držav članic Evropskega gospodarskega prostora in republik nekdanje Jugoslavije. V okviru medsebojnega sodelovanja Agencija neformalno svetuje nekaterim nadzornim organom o uvajanju zavarovalniške zakonodaje;
  • na kolegijih nadzornikov (angl. College Meeting) zavarovalnih skupin iz držav članic Evropske unije, ki imajo hčerinske družbe v Republiki Sloveniji;
  • s tujimi nadzornimi organi – EIOPA (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) in IAIS (Mednarodno združenje zavarovalnih nadzornikov).