IAIS

IAIS (angl. International Association of Insurance Supervisors) je mednarodno združenje zavarovalnih nadzornikov, ustanovljeno leta 1993. IAIS objavlja osnovna načela zavarovalništva (angl. Insurance Core Principles), standarde in usmeritve ter organizira izobraževanje in druge oblike podpore, potrebne za učinkovito delo zavarovalnih nadzornikov.

Znotraj IAIS delujejo komisija za finančno stabilnost s tehnično komisijo, implementacijska komisija, proračunska komisija in revizijska komisija s komisijo za tveganje. IAIS ima sedež v Baslu v Švici. 

Osnovni cilji IAIS so:

  • medsebojno sodelovanje držav članic pri utrjevanju visokih standardov nadzora nad zavarovalnim trgom z namenom doseganja maksimalnega varstva zavarovancev;
  • izmenjava informacij o nadzornih praksah v posameznih državah;
  • medsebojna pomoč pri nadzoru posamičnih nacionalnih zavarovalnih trgov in zagotavljanje globalne finančne stabilnosti.

 

Več informacij je dosegljivih na spletni strani: