Sporazumi o medsebojnem sodelovanju

Agencija za zavarovalni nadzor ima sklenjene sporazume o medsebojnem sodelovanju in izmenjavi informacij (Memorandum of Understanding – MoU) z naslednjimi nadzornimi organi:

 

Država Nadzorni organ Datum sklenitve MoU
Bosna in Hercegovina Ured za nadzor društava za osiguranje u Federaciji Bosne i Hercegovine
Urad za nadzor zavarovalnic v Federaciji Bosne in Herzegovine
2. 6.2004
Romunija Comisia de Supraveghere a Asigurărilor
Komisija za nadzor nad zavarovalnim trgom
21. 2.2005
Švica Bundesamt für Privatversicherungen
Federalni urad za nadzor nad privatnim zavarovalnim trgom
20. 2.2006
Črna gora Agencija za nadzor osiguranja
Agencija za zavarovalni nadzor
29. 7.2009
Makedonija Агенцијата за супервизија на осигурување
Agencija za zavarovalni nadzor
7. 7.2010
Srbija Народна банка Србије
Narodna Banka Srbije
26.10.2011
Hrvaška Hrvatska Agencija za Nadzor Financijskih Usluga
Hrvaška agencija za nadzor finančnih storitev
12. 7.2012
Kosovo Banka Qendrore e Republikës së Kosovës
Centralna Banka Republike Kosovo
22. 8.2012
Albanija Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare
Albanian Financial Supervisory Authority
7. 9.2016