Cilji

Glavni cilj nadzora, ki ga opravlja Agencija za zavarovalni nadzor, je zaščititi zavarovalce, zavarovance in druge upravičence iz zavarovalnih pogodb. Agencija ta cilj dosega z opravljanjem nadzora nad zavarovalnicami in drugimi subjekti nadzora ter s tem preverja, ali zavarovalnice in drugi subjekti poslujejo zakonito in v skladu s pravili o obvladovanju tveganj.

Za doseganje teh ciljev Agencija izvaja bonitetni nadzor zavarovalnic, pozavarovalnic in pokojninskih družb ter nadzor tržnega ravnanja zavarovalnic, pozavarovalnic, pokojninskih družb, zavarovalnih zastopnikov in zavarovalnih posrednikov. Agencija v sodelovanju z Banko Slovenije in Agencijo za trg vrednostnih papirjev izvaja tudi makrobonitetni nadzor zavarovalniškega sektorja.