Direktor

mag. Gorazd Čibej

Mag. Gorazd Čibej je direktor Agencije za zavarovalni nadzor od januarja 2019.

Mag. Gorazd Čibej je leta 2000 z oceno »cum laude« diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Je magister evropskega prava, magistrski naziv (LL.M) je leta 2001 pridobil na Univerzi Lund na Švedskem. Kot univerzitetni diplomirani pravnik je opravil prakso na Višjem sodišču v Ljubljani. Ima opravljen pravniški državni izpit. Po opravljenem pravniškem državnem izpitu se je zaposlil na Ministrstvu za okolje in prostor, sprva v Direktoratu za okolje, nato v kabinetu ministra za okolje in prostor. Med letoma 2007 in 2008 je kot zunanji sodelavec Ministrstva za okolje in prostor sodeloval pri projektu slovenskega predsedovanja Evropski uniji.

Mag. Gorazd Čibej se je na Agenciji za zavarovalni nadzor zaposlil leta 2006, kjer je opravljal najzahtevnejše pravne naloge: nadzor zavarovalnega trga, izrekanje ukrepov nadzora, vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah, vodenje prekrškovnih postopkov, opravljanje pregledov poslovanja, priprava pravnih mnenj. Leta 2015 je prejel šestletni mandat Državnega zbora Republike Slovenije za člana Strokovnega sveta Agencije za zavarovalni nadzor. Od novembra 2017 je tudi predsednik Strokovnega sveta Agencije za zavarovalni nadzor. Kot direktor je član Usmerjevalnega nadzorniškega odbora in član odbora nadzornikov EIOPA. Prav tako je bil v okviru EIOPA-e imenovan za nadomestnega člana mediacijskega odbora.

Mag. Gorazd Čibej je bil avgusta 2016 imenovan za člana nadzornega sveta Kontrole zračnega prometa Slovenije, d.o.o.

Mag. Gorazd Čibej se je od leta 2000 naprej aktivno udeleževal seminarjev in izobraževanj na področju mediacije, menedžmenta ter političnih in ekonomskih ved. Leta 2009 je opravil izpit za mediatorja in bil leta 2010 tudi imenovan za mentorja pri alternativnem reševanju sporov. Izobraževanja iz pogajanj in mediacije je nadaljeval tudi na Central European University, kjer je pridobil diplomo mediatorja pod okriljem Cardozo School of Law, priznano s strani ameriške odvetniške zbornice, v letu 2016 pa je končal certificirani program mednarodnih poslovnih pogajanj na Mitchell Hamline University (ZDA). V letu 2017 se je dodatno izobraževal iz področja korporativnega upravljanja na Univerzi Harvard (ZDA).

Aktivno govori šest tujih jezikov.