GDPR – Varstvo osebnih podatkov

Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov po Uredbi GDPR:

Trg republike 3 1000 Ljubljana

Elektronski naslov: dpo@a-zn.si