GDPR – Varstvo osebnih podatkov

Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov po Uredbi GDPR:

Trg republike 3
1000 Ljubljana
elektronski naslov: dpo@a-zn.si