Vprašalniki in ankete

Anketa o zadovoljstvo uporabnikov z delom Agencije za zavarovalni nadzor v letu 2022 je zaključena.