Objava Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/981 z dne 8. marca 2019 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/35 o dopolnitvi Direktive 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II)

V Uradnem listu Evropske unije številka 161 z dne 18. junija 2019 je bila objavljena Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/981 z dne 8. marca 2019 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/35 o dopolnitvi Direktive 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II).

Navedena uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije, torej ravno na današnji dan, točke 50, 59, 61, 66 in 74 člena 1 pa se bodo uporabljale od 1. januarja 2020.

Delegirana uredba (EU) 2019/981 v določenih delih spreminja Delegirano uredbo (EU) 2015/35, ki dopolnjuje Direktivo Solventnost II z določbami glede vrednotenja sredstev in obveznosti, lastnih virov sredstev, kapitalskih zahtev na podlagi tveganj zavarovalnic, podrobneje ureja sistem upravljanja v zavarovalnicah, ureja večjo preglednost pri javnih razkritjih javnosti in nadzorniku ter zavarovalniške skupine.

Delegirana uredba (EU) 2019/981 spreminja Delegirano uredbo (EU) 2015/35 predvsem na področju kapitalskih zahtev, poleg tega pa prinaša tudi nekatere spremembe na področju lastnih virov sredstev, na področju prilagoditev zaradi absorpcijske zmožnosti odloženih davkov, tehnik za zmanjševanje tveganja, parametrov, specifičnih za posamezno podjetje, na področjih upravljanja tveganj v okviru sistema upravljanja, na področju upravljanja kapitala v okviru javnega razkritja, v okviru rednega nadzornega poročanja ter v okviru preglednosti in odgovornosti nadzornih organov, na področju solventnostnih zahtev v okviru namenskih družb in na področju zavarovalniških skupin.

V Uradnem listu Evropske unije številka 168 z dne 25. junija 2019 je bil objavljen Popravek Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/981 z dne 8. marca 2019 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/35 o dopolnitvi Direktive 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II).