Podnebni test izjemnih situacij 2022 za pokojninske družbe

Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) je letos prvič izvedel podnebni test izjemnih situacij. Namen testa izjemnih situacij je ocena učinkov tveganj, ki so posledica podnebnih sprememb. Trajnost in obvladovanje okoljskih tveganj postajata tudi v zavarovalništvu ključna vidika, na podlagi katerih se odločajo dolgoročni vlagatelji, med katere sodijo tudi pokojninske družbe. Zato je bil letošnji test izjemnih situacij izveden na evropskem sektorju poklicnih pokojnin.

Podnebne spremembe vplivajo na gospodarsko aktivnost in posredno na finančni sistem. Tveganja, ki so posledica podnebnih sprememb, delimo glede na dva glavna dejavnika:
• fizično tveganje se nanaša na škode, ki so posledica podnebnih sprememb, zaradi katerih smo priča pogostejšim izjemnim vremenskim pojavom, kot so, na primer, suše, poplave ali neurja;
• tveganje prehoda se nanaša na finančne izgube družbe zaradi prilagajanja na nizkoogljično in bolj trajnostno gospodarstvo. Izgube so lahko posledica različnih dejavnikov, vse od nenadne uvedbe podnebnih in okoljskih politik, tehnološkega napredka do sprememb v razpoloženju na trgih ali sprememb v tržnih izbirah.

Podnebne spremembe so za zavarovalništvo kot panogo izjemno pomembne, saj pomenijo operativno zunanje tveganje. Ocena je, da je kar 40 odstotkov vseh primerov škode med premoženjskimi zavarovanji povezanih z vremenom. Dejstvo je, da je naravnih katastrof vse več, njihove finančne posledice pa zaradi globaliziranega zavarovalništva čutijo tudi tam, kjer naravnih nesreč ni bilo. Zato se upravičeno lahko vprašamo, kaj bo, če zavarovalnicam ne bo uspelo pokrivati dodatnih stroškov zaradi vse očitnejših podnebnih sprememb.

Kaj se zgodi v primeru hitrega dviga cen ogljika

Scenarij podnebnih sprememb je EIOPA razvila skupaj z Evropskim odborom za sistemska tveganja in Evropsko centralno banko. Scenarij predvideva nenaden, neurejen prehod na podnebno nevtralnost zaradi zapoznelega ukrepanja politike. Ker do dogovora o novih podnebnih politikah pride šele leta 2030, so potrebni bolj drastični ukrepi za omejitev globalnega segrevanja pod 2 °C v skladu s Pariškim sporazumom. Posledica so višje cene ogljika, s katerimi se želi doseči večje zmanjšanje emisij ogljika in s tem nadomestiti zamudo pri izvajanju političnih ukrepov. Ta nenaden dvig cen ogljika sproži učinke tveganja prehoda na celotno gospodarstvo. Test izjemnih situacij se osredotoča na vpliv na naložbe pokojninskih družb kakor tudi na učinke na finančni položaj pokojninskih družb. Scenarij določa šoke posameznih sektorjev, ki se prelijejo v ustrezno oslabitev naložb. Rezultati bodo objavljeni konec leta 2022.

Zavedajoč se pomembnosti podnebnih sprememb je Agencija za zavarovalni nadzor drugi sklop letošnje 7. mednarodne konference z naslovom »Zavarovalništvo med Scilo in Karibdo: Iskanje prave poti« posvetila vlogi finančne industrije pri prehodu v trajnostno vzdržno gospodarstvo. O izzivih, ki jih pred zavarovalniški sektor postavljajo podnebne spremembe, bodo spregovorili dr. Ante Žigman, predsednik uprave HANFA, Gregor Pilgram, CEO Generali Avstrija in član upravnega odbora Generali CEE Holding, prof. dr. Ksenija Denčić-Mihajlov, Ekonomska fakulteta, Univerza v Nišu in Leonardo Felician, inovator, ustanovitelj Direct Insurance v Italiji.

Agencija za zavarovalni nadzor

Podnebni test izjemnih situacij 2022 za pokojninske družbe