POPLAVE 2023

Pojasnila Agencije za zavarovalni nadzor v zvezi s preverjanjem zavarovalnega kritja na poplavljenih območjih in s postopki, ki so zavarovancem na voljo iz naslova uveljavljanja zavarovanja.

Agencija za zavarovalni nadzor nima pristojnosti reševanja sporov iz zavarovalnih pogodb, saj ima po zakonodaji vlogo finančnega regulatorja na zavarovalniškem trgu, ki izvaja bonitetni nadzor nad zavarovalnicami in hkrati preverja, ali zavarovalnice poslujejo zakonito in v skladu s pravili o obvladovanju tveganj.

V nadaljevanju vseeno podajamo pojasnila v zvezi s preverjanjem zavarovalnega kritja, ki izhaja iz zavarovanja premoženja, in s postopki, ki so zavarovancem na voljo iz naslova uveljavljanja zavarovanja.