Pritožbe

Zavarovalnica v zavarovalnih pogojih objavi informacijo o notranjem postopku za reševanje pritožb zavarovalcev, zavarovancev in drugih upravičencev iz zavarovanj ter o izvajalcu zunajsodnega reševanja sporov.

Če pritožbena komisija pritožbi ne ugodi ali o pritožbi ne odloči v 30 dneh po njenem prejemu, se lahko obrnete na Mediacijski center Slovenskega zavarovalnega združenja GIZ, Železna cesta 14, 1000 Ljubljana, ki sicer ne more izdati zavezujoče odločbe, pomaga pa doseči sporazum, ki spor razrešuje.