Povezave do organov in postopki oddaje pritožbe

  • Zavarovalnica v zavarovalnih pogojih objavi informacijo o notranjem postopku za reševanje pritožb upravičencev iz zavarovanj ter o izvajalcu zunajsodnega reševanja sporov.
  • Če pritožbena komisija pritožbi ne ugodi ali o pritožbi ne odloči v 30 dneh po njenem prejemu, se lahko obrnete na Mediacijski center Slovenskega zavarovalnega združenja GIZ, Železna cesta 14, 1000 Ljubljana
  • Varuha dobrih poslovnih običajev v zavarovalništvu, Železna cesta 14, 1000 Ljubljana pri Slovenskem zavarovalnem združenju, odloča o sporih med strankami in zavarovalnicami, ki nastanejo zaradi neupoštevanja zavarovalnega kodeksa in drugih dobrih poslovnih običajev. Varuh ne obravnava sporov, ki bi glede na pravni značaj in vsebino sodili v pristojnost sodišča.