Reševanje sporov v zvezi z zavarovalnimi razmerji

Vsaka zavarovalnica, ter tudi zavarovalno zastopniška in zavarovalno posredniška družba mora imeti vzpostavljen notranji postopek reševanja pritožb zavarovalcev, zavarovancev in drugih upravičencev iz zavarovanj.

V primeru težav v zvezi z zavarovalno pogodbo se najprej obrnite na zavarovalnico oziroma njeno pritožbeno komisijo. Če gre za težave v zvezi s prodajnim postopkom, je primerno pritožbo vložiti (tudi) pri zavarovalno zastopniški ali posredniški družbi, prek katere je bilo zavarovanje sklenjeno. Vsaka zavarovalnica mora zagotoviti tudi postopek zunajsodnega reševanja sporov med ponudniki zavarovalniških storitev ter zavarovalci, zavarovanci in drugimi upravičenci iz zavarovanj.

Zavarovalnica v zavarovalnih pogojih objavi informacijo o notranjem postopku za reševanje pritožb zavarovalcev, zavarovancev in drugih upravičencev iz zavarovanj ter o izvajalcu zunajsodnega reševanja sporov.

Če pritožbena komisija ne ugodi pritožbi ali o pritožbi ne odloči v 30 dneh po njenem prejemu, se lahko obrnete na Mediacijski center Slovenskega zavarovalnega združenja GIZ, Železna cesta 14, 1000 Ljubljana, ki sicer ne more izdati zavezujoče odločbe, pomaga pa doseči sporazum, ki spor razrešuje.

Lahko se obrnete tudi na Varuha dobrih poslovnih običajev v zavarovalništvu pri Slovenskem zavarovalnem združenju, ki odloča o sporih med strankami in zavarovalnicami, ki nastanejo zaradi neupoštevanja zavarovalnega kodeksa in drugih dobrih poslovnih običajev. Varuh ne obravnava sporov, ki bi glede na svoj pravni značaj in vsebino sodili v pristojnost sodišča.

Agencija za zavarovalni nadzor ni pritožbeni organ, ne odloča o pritožbah, ne svetuje glede konkretnih sklenjenih zavarovalnih pogodb in ni pristojna za reševanje sporov v zvezi s posamezno zavarovalno pogodbo.