Zavarovanja

Ob raznovrstni ponudbi zavarovanj ni preprosto razumeti ali celo presoditi, kaj dejansko potrebujemo in kaj lahko od zavarovalnice pričakujemo. Večino zavarovanj sklenemo danes, svoja upravičenja ali izplačilo škode pa lahko uveljavljamo šele pozneje, lahko tudi čez nekaj let.

 

Pri izbiri zavarovanja bodite pozorni na:

  • razlog za zavarovanje in njegov obseg;
  • vrsto zavarovanja, ki vam ustreza glede na življenjski cikel, potrebe, cilje, želje, načrte, obveznosti;
  • finančne zmožnosti (višino škode ali druge izgube, ki jih lahko krijete sami, npr. -izguba zaslužka ob nezmožnosti za delo);
  • obveznosti iz kreditov ali posojil;
  • vzdrževanje članov gospodinjstva ali drugih oseb, finančno odvisnih od vas;
  • druge življenjske okoliščine ali dejavnike, ki vam narekujejo sklenitev zavarovanja;
  • vedno primerjajte med seboj ponudbe več zavarovalnic, saj ima vsaka zavarovalnica svoje splošne pogoje.

 

Izbira najprimernejšega zavarovanja je odvisna od posameznikovih potreb.