Priročnik za potrošnike

Agencija za zavarovalni nadzor bo konec meseca oktobra v vsa slovenska gospodinjstva razposlala brošuro Zavarovalništvo – priročnik za potrošnike.
 Brošura potrošnike informira o osnovnih pravicah na področju sklepanja zavarovalnih pogodb.