S finančno vključenostjo do pomembnih ciljev

Finančna vključenost je ključnega pomena na poti do trajnostne rasti in razvoja. K finančni vključenosti prispevajo mikrozavarovanja, inovacije, digitalizacija, varstvo potrošnikov, trajnostne prakse ter nadzor v podporo vključujočim zavarovalniškim trgom. Finančna vključenost je zato pomemben element pri zagotavljanju poštenih, varnih in stabilnih finančnih trgov v jurisdikciji in zato nepogrešljiv prispevek k finančni stabilnosti. Z njo se načrtno ukvarja The Financial Inclusion Forum – FIF, ki na globalni ravni skrbi za izmenjavo nadzorniškega znanja, spremljanje nastajajočih trendov in tveganj, ozaveščanje o vključenem zavarovanju ter vlogi nadzora na ravni oblikovalcev politik. Za prenos informacij, znanja in dobrih praks na področju finančne vključenosti si prizadeva tudi AZN.

Agencija za zavarovalni nadzor je članica mednarodnega združenja zavarovalnih nadzornikov IAIS (angl. International Association of Insurance Supervisors. IAIS objavlja osnovna načela zavarovalništva (angl. Insurance Core Principles), standarde in usmeritve ter organizira izobraževanje in druge oblike podpore, potrebne za učinkovito delo zavarovalnih nadzornikov in aktivno sodeluje v delovni skupini za ravnanje na trgu (ang. Market Conduct Working Group – MCWG) in je članica Foruma o finančni vključenosti (ang. The Financial Inclusion Forum – FIF, op. a.).

Finančna vključenost za doseganje trajnostne rasti in razvoja

Forum o finančni vključenosti zagotavlja stalno in prilagodljivo platformo za zavarovalniške nadzornike za izmenjavo nadzorniških praks in razpravo o vprašanjih, trendih in priložnostih, ki vplivajo na finančno vključenost.

Naloge FIF:

  1. zagotoviti platformo za vzajemno učenje in izmenjava najboljših praks na področju nadzora;
  2. zagotoviti platformo za razpravo o trendih in tveganjih ter pospešiti razmah znanja na področju vključujočega zavarovanja;
  3. nadalje institucionalizirati partnerstvo med IAIS in A2ii (Access to Insurance Initiative), ki zagovarja vključujoča zavarovanja (Inclusive Insurance) v okviru IAIS, ter
  4. obveščanje in zagovarjanje potrebe in ustreznosti vključujočega zavarovanja na ravni oblikovalcev politik in v mednarodnih razvojnih agendah.

Finančna vključenost je ključnega pomena na poti do trajnostne rasti in razvoja in kot taka bistvenega pomena za »izgradnjo boljših praks« v svetu po pandemiji. Je pomemben element pri zagotavljanju poštenih, varnih in stabilnih finančnih trgov v jurisdikciji in zato nepogrešljiv prispevek k finančni stabilnosti. Nezadostna vključenost je povzročila nestabilnost finančnega sektorja. Povezava med finančno vključenostjo in finančno stabilnostjo je eden od razlogov za zanimanje voditeljev skupine G20 za to področje, ki ga želijo krepiti preko načela za inovativno finančno vključenost. Ta pomagajo ustvarjati ugodno politično in regulativno okolje za inovativno finančno vključenost, hkrati pa spodbujajo varnost in zanesljivost novih pristopov za zaščito finančne stabilnosti in potrošnikov.

Sestavni del finančne vključenosti, ki jo izvaja FIF, so teme o mikrozavarovanju, nadzoru v podporo vključujočim zavarovalniškim trgom, inovacijah in digitalizaciji, varstvu potrošnikov, pripravljenosti na pandemije in nesreče ter trajnost. Leta 2021 je bil FIF velik poudarek na vplivu pandemije Covid-19 na vključujoče zavarovanje, digitalizacijo in varstvo potrošnikov.

Izmenjava nadzorniškega znanja in vpliv na oblikovanje politik

Za dosego svojih ciljev je FIF začrtal štiri glavna področja delovanja:

  1. Izmenjava nadzorniškega znanja: Zagotovitev platforme za vzajemno učenje in izmenjavo.
  2. Nastajajoči trendi in tveganja: Razprava in poglobitev v vključujoče zavarovalniške trende, prenos znanja in nadzorniške prakse za člane FIF.
  3. Ozaveščanje o temi vključenega zavarovanja (inclusive insurance) v okviru IAIS.
  4. Zagovarjanje potreb in pomena vključenega zavarovanja (inclusive insurance) ter vloge nadzora na ravni oblikovalcev politik.

Prvo srečanje Foruma o finančni vključenosti v oktobru je potekalo ob regionalnem seminarju o podnebnih tveganjih in pripravljenosti na nesreče za nadzornike v Latinski Ameriki. Dogodek je organiziral Asociacion de Supervisores de Seguros de America Latina (ASSAL). Udeležili so se ga nadzorniki iz različnih regiji. Srečali so se s predstavniki vlad, industrije in akademskih krogov, da bi izmenjali poglede različnih deležnikov na podnebna tveganja, zapolnitev vrzeli v zaščiti in pripravljenosti na nesreče. Za prenos informacij, znanja in dobrih praks na področju finančne vključenosti si prizadeva tudi AZN.

S finančno vključenostjo do pomembnih ciljev