Skupna nadzorniška izjava ESA glede pojasnil Osnutka Regulativnih Tehničnih Standardov (RTS), ki so jih pripravili evropski nadzorni organi (ESAs) v zvezi z razkritji, povezanimi s trajnostnostjo, v sektorju finančnih storitev (SFDR) (angl. »Clarifications on the ESAs’ draft RTS under SFDR«)

Skupna nadzorniška izjava ESA glede pojasnil Osnutka Regulativnih Tehničnih Standardov (RTS), ki so jih pripravili evropski nadzorni organi (ESAs) v zvezi z razkritji, povezanimi s trajnostnostjo, v sektorju finančnih storitev (SFDR) (angl. »Clarifications on the ESAs’ draft RTS under SFDR«)