Sporočilo za javnost: Agencija je predstavila stanje na slovenskem zavarovalniškem trgu v letu 2021

Vodstvo Agencije za zavarovalni nadzor (v nadaljevanju: Agencija) je na letnem dogodku za javnost predstavilo stanje na slovenskem zavarovalniškem trgu v letu 2021 in poglavitne izzive, ki čakajo zavarovalni sektor v prihodnje. Poleg širši javnosti pa je Agencija predstavila ključne ugotovitve o stanju zavarovalništva v letu 2021 še v Državnem zboru RS in Državnem svetu.

Zavarovalniški sektor v Sloveniji kot celota posluje stabilno in izpolnjuje zakonske zahteve glede kapitalske ustreznosti. »Podatki za leto 2021 kažejo, da je bil količnik kapitalske ustreznosti pri zavarovalnicah 228 %, pri obeh pozavarovalnicah pa 270 %. Zakon sicer predpisuje mejo 100 %, kar kaže na veliko stabilnost sektorja, poudarja direktor Agencije mag. Gorazd Čibej. Tudi leto 2021 je močno zaznamovala pandemija COVID–19, ki se je izkazala za zelo vztrajno. Kljub temu so zavarovalnice lani izkazale 210 milijonov evrov čistega poslovnega izida, kar je skoraj 40 % več kot leta 2020. Tudi pozavarovalnici sta lani dosegli dober poslovni rezultat: čisti poslovni izid v višini 64 milijonov evrov.

Namestnica direktorja mag. Mojca Majič je izpostavila pomembnost rednega spremljanja tveganj in podajanje regulatorne ocene teh tveganj. Celoviti pregledi subjektov nadzora, ki so opravljeni na način, da je en subjekt pregledan vsaj enkrat na tri leta, pripomorejo k hitrejšem reagiranju in odpravi potencialnih žarišč pri subjektih nadzora.

Med največjimi izzivi poslovanja zavarovalnih subjektov Agencija v prihodnje, poleg naravnih pojavov, vidi še dva dejavnika in sicer ukrepe bančnih regulatorjev, ki so posledica različnih dejavnikov, in dogajanje v mednarodnem prostoru, ki vpliva na okolje obrestnih mer. S tem se bodo največ soočale zavarovalnice, ki imajo različno sestavljene portfelje naložb. Precejšen izziv pa bo predstavljala tudi inflacija, ki na eni strani zmanjšuje kupno moč, obenem pa povečuje cene zavarovalnih produktov, ocenjuje Niko Erker, namestnik direktorja Agencije.

Agencija je predstavila stanje na slovenskem zavarovalniškem trgu v letu 2021