Sporočilo za javnost: Agencija za zavarovalni nadzor je izdala sporočilo za javnost glede predloga združitve Agencije za zavarovalni nadzor in Agencije za trg vrednostnih papirjev

Sporočilo za javnost: Agencija za zavarovalni nadzor je izdala sporočilo za javnost glede predloga združitve Agencije za zavarovalni nadzor in Agencije za trg vrednostnih papirjev