Sporočilo za javnost: Agencija za zavarovalni nadzor ne bo podaljšala veljavnosti priporočila o začasnem zadržanju izplačila dividend

Agencija za zavarovalni nadzor ne bo podaljšala veljavnosti priporočila o začasnem zadržanju izplačila dividend