Sporočilo za javnost: Dolgoročna tveganja trenutne ureditve pokojninskega sistema v Sloveniji za finančno stabilnost

Odbor za finančno stabilnost (OFS), katerega del je tudi AZN, na podlagi različnih analiz ugotavlja, da naš pokojninski sistem ni vzdržen. Poročilo o pokojninskem sistemu v Sloveniji je januarja letos predstavila tudi OECD. V poročilu je nanizanih več možnih ukrepov, katerih sprejetje bi izboljšalo vzdržnost pokojninskega sistema. OFS pa med drugim izpostavlja, da je prebivalstvo Slovenije izpostavljeno tveganju zmanjšanja dohodkov ob upokojitvi. Pokojninski sistem v Sloveniji namreč temelji na pretočnem (prvem) stebru, ki pa v prihodnosti zaradi demografskih sprememb brez prilagoditev ne bo zmogel tolikšnega bremena.

Odbor za finančno stabilnost zato poziva k nujnim spremembam na področju dodatnega pokojninskega zavarovanja (drugi steber), ki bi med drugim povečale vključenost institucionalnih vlagateljev (bank, zavarovalnic in pokojninskih skladov) v pokojninski sistem, s tem pa posredno prispevale tudi h krepitvi domačega trga kapitala.

Celotno pobudo si lahko preberete tukaj:
Dolgoročna tveganja trenutne ureditve pokojninskega sistema v Sloveniji za finančno stabilnost