Sporočilo za javnost: EIOPA je na svoji spletni strani objavila vprašalnik v zvezi z raziskavo glede uporabe IDD direktive

Sporočilo za javnost: EIOPA je na svoji spletni strani objavila vprašalnik v zvezi z raziskavo glede uporabe IDD direktive

Vprašalnik EIOPE je na voljo v izpolnitev vsem zainteresiranim zunanjim deležnikom, kot so združenja potrošnikov, trgovska združenja, fakultete, zavarovalnice oziroma zavarovalna združenja, ostali distributerji zavarovalnih produktov oziroma njihova združenja, ipd.

Vprašalnik z dodatnimi informacijami in navodili za izpolnjevanje je dostopen na spletni povezavi EIOPE.
Rok za izpolnitev in oddajo vprašalnika je 1. februar 2021.

Morebitna dodatna vprašanja v zvezi z vprašalnikom naslovite na EIOPO na e-mail naslov: IDDApplicationReport@eiopa.europa.eu