Sporočilo za javnost: EIOPA je v svojem nedavnem poročilu ocenila izpostavljenost evropskih zavarovalnic fizičnim tveganjem podnebnih sprememb

Na podlagi svoje ambiciozne agende za trajnostno financiranje in zlasti na podlagi analize občutljivosti tveganj na strani sredstev, ki je bila objavljena leta 2020, je EIOPA v drugi polovici leta 2021 nadaljevala s spremljanjem fizičnih tveganj podnebnih sprememb. Navedeno je rezultiralo v pred kratkim objavljenem poročilu za razpravo, ki je vključevalo obsežno zbirko podatkov iz industrije, osredotočeno na zavarovanje premoženja in prekinitve poslovanja pred neurjem, požari v naravi, rečnimi poplavami in tveganji obalnih poplav.

Ocenjuje se, da so človeške dejavnosti povzročile globalno segrevanje za več kot 1 °C nad industrijsko ravnjo. Nenehne emisije toplogrednih plinov bodo z veliko verjetnostjo povzročile nadaljnje dolgoročne posledice segrevanja in posledično spremembe pogostosti in resnosti naravnih katastrof. Ekstremni dogodki, povezani s podnebjem, veljajo za neizogibne in tako skoraj gotove. Učinki teh sprememb so pomembni za zavarovalništvo, tj. sektor, katerega poslovni model vključuje ponujanje finančne zaščite pred posledicami takšnih dogodkov.

Zlasti globalno segrevanje vpliva na nevarnosti, povezane z vremenom, kot so npr. vročinski valovi, požari, suše, izjemne padavine in neurja v nekaterih regijah. Čeprav ni vedno enostavno povezati določenega vremenskega dogodka s podnebnimi spremembami, je mogoče potrditi, da podnebne spremembe povečajo verjetnost pojava ekstremnih vremenskih razmer v določenih regijah.

Poročilo predstavlja prve rezultate, ki temeljijo na obsežnem zbiranju podatkov iz industrije. Osredotoča se na zavarovanje premoženja in prekinitev poslovanja pred nevarnostmi vetrov, požarov, rečnih poplav in obalnih poplav. Ta tveganja so bila ugotovljena kot najbolj pomembna in potencialno najbolj moteča za evropsko premoženjsko zavarovanje, tako s trenutnega kot tudi v prihodnost usmerjenega vidika.

Namen poročila je zagotoviti začetno oceno izpostavljenosti evropskega zavarovalniškega sektorja nevarnostim, povezanim s podnebjem, in informirati o prihodnjem delu na tem relativno novem področju. Pomembno je omeniti, da je sposobnost zavarovalniškega sektorja, da še naprej nudi finančno zaščito pred posledicami takšnih dogodkov, odvisna od njihove sposobnosti, da izmerijo verjeten vpliv podnebnih sprememb in prilagodijo svoje poslovne strategije.

Udeležene zavarovalniške skupine, ki so bili anketirane za potrebe tega poročila, pričakujejo, da bodo fizična tveganja podnebnih sprememb vplivala na vse poslovne dejavnosti, ki so kakorkoli povezane z nepremičninami. Ob tem soglašajo, da se bodo premije verjetno povečale in da bodo prilagoditveni in omilitveni ukrepi igrali ključno vlogo pri zmanjševanju ravni tveganja v prihodnosti.

Celotno poročilo je dostopno na naslednji povezavi:
https://www.eiopa.europa.eu/sites/default/files/publications/other_documents/discussion_paper_on_physical_climate_change_risks.pdf

EIOPA je v svojem nedavnem poročilu ocenila izpostavljenost evropskih zavarovalnic fizičnim tveganjem podnebnih sprememb