Sporočilo za javnost: Letna mednarodna konferenca Agencije za zavarovalni nadzor: ZAVAROVALNIŠTVO MED SCILO IN KARIBDO: Iskanje poti v ravnovesje in stabilnost

Agencija za zavarovalni nadzor (AZN) vas z veseljem vabi na 7. letno mednarodno konferenco z naslovom ZAVAROVALNIŠTVO MED SCILO IN KARBIDO: Iskanje poti v ravnovesje in stabilnost, ki bo potekala 6. septembra 2022 v Ljubljani.

Pandemija COVID-19 in interventni ukrepi države za zajezitev negativnih posledic pandemije so postopno povzročili neravnovesje med ponudbo in povpraševanjem na trgih. Sledil je padec kupne moči prebivalstva in dvig inflacije. Ko je zaradi izzvenevanja pandemije že kazalo na umirjanje inflacije, se je začela vojna v Ukrajini. Ta je povzročila dvig cen energentov, hrane in proizvodov, potrebnih v kmetijstvu. Inflacija je še naprej rasla in prekinila več let trajajoče obdobje nizkih obrestnih mer.

V trenutnih razmerah, ki so posledica opisanega dogajanja, se poraja več pomembnih vprašanj. Na konferenci bodo govorniki razpravljali o trenutni ekonomski situaciji in njenem vplivu na zavarovalniški trg ter o ukrepih finančne industrije za dosego cilja Evrope postati prva podnebno nevtralna celina.

Na dogodku bo sodelovala vrsta uglednih govornikov: mag. Petra Hielkema, predsednica EIOPA (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine), Michaela Koller, generalna direktorica Insurance Europe, prof. Karel Van Hulle z Ekonomsko-poslovne fakultete KU Leuven in številni drugi domači in tuji strokovnjaki. Dogodek je odprt za širše občinstvo, vključno s političnimi odločevalci in vodji v zavarovalništvu.

Obrazec za prijavo in ostale informacije glede konference bodo v začetku junija na voljo na naslednji povezavi: www.a-zn.si.

Konferenca bo potekala ob upoštevanju vseh potrebnih ukrepov za preprečevanje okužb, za vašo varnost bo ustrezno poskrbljeno.

Sporočilo za javnost – Letna mednarodna konferenca Agencije za zavarovalni nadzor