Sporočilo za javnost: Uporaba 3. člena Sklepa o podrobnejših pogojih za stalno poklicno usposabljanje zavarovalnih zastopnikov in zavarovalnih posrednikov od 12. marca 2020 do 31. maja 2020

Sporočilo za javnost: Uporaba 3. člena Sklepa o podrobnejših pogojih za stalno poklicno usposabljanje zavarovalnih zastopnikov in zavarovalnih posrednikov od 12. marca 2020 do 31. maja 2020