Sporočilo za javnost: Zagotavljanje finančne stabilnosti v okoliščinah epidemije COVID–19 z začasnim zadržanjem izplačila dividend

Sporočilo za javnost: Zagotavljanje finančne stabilnosti v okoliščinah epidemije COVID–19 z začasnim zadržanjem izplačila dividend